seesaichemical.com

Your Shopping Cart
Your Cart is currently empty.

   

  • nature 1
  • nature 2
  • nature 3
  • nature 5
ห้างสีใส เคมีภัณฑ์ : ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

เกี่ยวกับเรา

E-mail Print PDFห้างสีใสเคมีภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พศ.2543 โดยคุณอัมพร อัมพรดนัย ผู้บุกเบิก และทดลองผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะก่อตั้งบริษัทเพื่อผลิตน้ำยาเคมีภัณฑ์และสมุนไพรในรูปแบบที่เข้มข้น แต่อ่อนโยนต่อผู้ใช้ และย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ของห้างสีใสเคมีภัณฑ์จึงจะเน้นเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และรวมถึงผู้ที่เป็นภูมิแพ้ง่ายอีกด้วย